Handbært fé frá rekstri

2020 2019
Hagnaður ársins 12.062.321 9.252.436
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:
Afskriftir fastafjármuna 12.768.987 12.226.687
Verðbætur langtímalána 400.500 602.350
25.231.718 22.081.473
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða
Skammtímakröfur 4.987.667  -400.569
Vörubirgðir 178.551  -2.835.661
Skammtímaskuldir 7.512.130 1.052.910
12.678.348 -2.183.320
Handbært fé frá rekstri alls 37.910.066 19.898.153
Fjárfestingahreyfingar
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -13.187.556 -17.311.193
Véla og bifreiðakaup -15.260.582 -24.931.987
Fjárfestingahreyfingar alls -28.448.138 -42.243.180
Fjármögnunarhreyfingar
Afborgun veðskulda -2.029.245 -1.671.083
Framlag Hafnarfjarðar 19.000.000 19.000.000
Hlaupareikningslán -13.189.365 4.111.544
Fjármögnunarhreyfingar  alls 3.781.390 21.440.461
Hækkun/lækkun á handbæru fé 13.243.318 -904.566
Handbært fé 1.11.2019 144.132 1.048.698
Handbært fé 31.10.2020 13.387.450 144.132